BTO rapport - BTO 2018.068

Overzicht opbrengsten BTO Themagroep klimaatbestendige watersector

Rapporten

De belangrijkste taak van de BTO Themagroep Klimaatbestendige watersector was het (kwantitatief) in beeld brengen van de belangrijkste risico’s en kansen van klimaatverandering voor de drinkwatersector, en het formuleren van strategieën om de risico’s het hoofd te bieden (adaptatie) en de kansen te benutten.
In dit rapport presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van vijf jaar onderzoek naar bovengenoemde opgaven. Hierbij konden een aantal elementen worden onderscheiden:
– Kennisvergaring en prioritering van onderzoeksvragen
– Ontwikkeling van tools en instrumenten om risico’s en effecten van maatregelen kwantitatief te beschrijven
– In beeld brengen van adaptatiemogelijkheden (handelingsperspectieven)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?