BTO rapport - BTO 2018.037

Groei van Aeromonas op sediment en ongewervelde dieren uit het distributienet van de productielocaties Kralingen, Braakman en Berenplaat van Evides

Rapporten

Het is raadzaam om drinkwater te produceren waarin zo min mogelijk sediment en ongewervelde dieren aanwezig zijn en dat een lage groeipotentie heeft. Laboratoriumproeven hebben namelijk laten zien dat Aeromonas kan groeien in water waaraan alleen ongewervelde dieren of alleen sediment is gedoseerd. De toename in groei die hierbij wordt gemeten kan mogelijk verklaren hoe in het distributienet de concentratie Aeromonas kan toenemen tot boven de wettelijke norm van 1000 kve/100 ml. Dit blijkt uit speerpuntonderzoek naar de relatie tussen de groei van Aeromonas, sediment en ongewervelde dieren. Evides ziet sinds een aantal jaar een toenemende trend van overschrijdingen van de wettelijke norm voor Aeromonas (1000 kve/100 ml) in een aantal voorzieningsgebieden. Voorafgaande studies hebben laten zien dat waterpissebedden (Asellus) groei van Aeromonas kunnen stimuleren. Uit dit onderzoek blijkt dat ook andere dieren dit kunnen, met name borstelwormen en, in mindere mate, roeipootkreeften. De hoeveelheid sediment en ongewervelde dieren in het distributienet lijkt het vóórkomen van Aeromonas in het distributienet wel te beïnvloeden, maar hierbij lijken meerdere factoren een rol te spelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?