Vakblad artikel

Duurzame zoetwatervoorziening door combinatie van ondergrondse opslag en ontzilting

Artikelen

“Beschikbaar houden van zoet water voor de glastuinbouw in verziltende kustgebieden is geen eenvoudige opgave. Er is een duurzame oplossing, waarbij neerslagoverschotten in de winterperiode zo optimaal mogelijk worden benut door deze in de ondergrond te bergen.”

(Citaat: Zuurbier,K.G., Stofberg,S.F., Paalman, M.A.A., Ros, S.E.M., van den Berg, G.A. – Duurzame zoetwatervoorziening door combinatie van ondergrondse opslag en ontzilting – WaterMatters (2018)juni p.4-7)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?