Vakblad artikel

Effect van calcium en bicarbonaat op ijzerverwijdering bij grondwaterzuivering

Artikelen

“Onderzoek naar de grote invloed van calcium en bicarbonaat op filtreerbaarheid van ijzerdeeltjes bij zandfiltratie leverde een alternatief zuiveringsconcept op met daarin een belangrijke rol voor de natronloogdosering om het bicarbonaat van het ruwwater te verhogen.”

(Citaat: Ahmad, A., van de Wetering, S. – Effect van calcium en bicarbonaat op ijzerverwijdering bij grondwaterzuivering – WaterMatters (2018)juni p.24-27)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?