BTO rapport - BTO 2018.043

Groei en overleving van bacteriën van de coligroep in water en filtermateriaal uit ps. Bergen

Rapporten

Bij PWN worden sinds 2011 regelmatig bacteriën van de coligroep aangetroffen in grootvolumemonsters na de snelle zandfilters van pompstations Bergen en Mensink. Om te kunnen inschatten of er risico’s zijn voor (fecale) besmetting is er de vraag of bacteriën van de coligroep kunnen nagroeien in de filters en waarom bacteriën van de coligroep met name in en na de filters worden aangetroffen in de zomer en nazomer. Onderzoek laat zien dat er een correlatie is tussen hogere temperaturen, of factoren die hiermee covariëren, en het aantreffen van bacteriën van de coligroep in het effluent van de zandfilters van pompstations Bergen en Mensink. Dit kan een directe correlatie zijn, maar mogelijk covarieert een andere (nog onbekende) factor met de temperatuur, zoals de hoeveelheid of het soort voedingsstoffen. Groeiproeven laten zien dat bacteriën van de coligroep beter groeien bij 18°C dan 9°C in het filtermateriaal van ps. Bergen. Deze bacteriën sterven daarna langzaam af, de afsterving is sneller bij 18°C dan bij 9°C. Dit kan verklaren waarom bacteriën van de coligroep vóórkomen in het effluent van de snelle zandfilters van ps. Bergen, met name in de zomer. Typering van de bacteriestammen in de groeiproeven laat geen duidelijke trend zien in de groei of afsterving van specifieke genera van de bacteriën van coligroep in de tijd of onder verschillende condities.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?