BTO rapport - BTO 2018.045

Non-target LC-HRMS screening - op weg naar praktijkrichtlijnen

Rapporten

Wereldwijd worden chemische stoffen in steeds grotere hoeveelheden en aantallen geproduceerd. Een deel van die stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht. Het aantal is te groot om elke stof met traditionele chemische analysemethoden te monitoren en risico’s te beoordelen. Daarom bestaat de collectieve wens om één methode te hebben die relatief eenvoudig een zo breed mogelijk beeld geeft van de aanwezigheid van bekende en onbekende (antropogene) stoffen. Verder kan een dergelijke methode worden ingezet bij het in beeld brengen van stoffen die verantwoordelijk zijn voor positieve testresultaten in een
bio-assay en daarmee een mogelijk risico vormen voor de drinkwaterkwaliteit, en heeft deze een meerwaarde bij het aantonen van (nog onbekende) bedreigingen voor drinkwaterwinningen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?