BTO rapport - BTO 2017.057

Oorzaak en aanpak van de Aeromonas - vermeerdering tijdens de bereiding van drinkwater op pompstation De Meern

Rapporten

“Bij het pompstation De Meern was in juli 2011 sprake van een plotselinge toename van het Aeromonas-koloniegetal in het uitgaande water tot aantallen die variëren tussen de 100 en 1400 kve/100 ml (Figuur 1). Deze aantallen zijn nu nog steeds verhoogd en ondanks dat sinds 2013 de norm niet meer wordt overschreden, is deze toename onwenselijk. Pompstation De Meern zuivert het opgepompte grondwater door middel van beluchting en filtratie waarna het in de reinwaterkelder wordt opgeslagen. In het ruwe grondwater is sprake van een geringe hoeveelheid methaan (900 – 1300 μg/l) en ook het ammoniumgehalte is laag (0,15 mg/l). Voorafgaand aan de plotselinge Aeromonas-toename, is er sprake geweest van een ingreep in de filters van de zuivering waardoor de
methaanverwijdering door beluchting mogelijk niet optimaal is geweest. De verhoogde methaanbelasting op het filterbed heeft geleid tot verhoogde groei van micro-organismen en extra biomassa. Aeromonas heeft door deze toename van nutriënten en biomassa kunnen groeien in het filter en zich vervolgens, naar het laat aanzien, meer permanent gevestigd.”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?