KWR rapport - KWR 2018.032

Power-to-X. Werken aan de energietransitie in Nieuwegein

Rapporten

In de overgang van een fossiel naar een volledig duurzaam energiesysteem zullen opslag en transport van duurzame energie op mondiale, regionale en lokale schaal een steeds belangrijkere rol gaan spelen. In een energiesysteem met zon en wind als basis, is opslag noodzakelijk om een constante energielevering te kunnen waarborgen, zodat energie op de juiste tijd en plaats beschikbaar is. Duurzame elektriciteit, opgewekt door zonnepanelen en windturbines, zal daarom deels in andere vormen moeten worden omgezet en opgeslagen. Hiervoor zijn verschillende technologieën denkbaar, variërend van vliegwielen en batterijen tot hydropower, waterstof en warmte. Daarbij is het van belang om zowel naar opslagcapaciteit als opslagduur te kijken. In een land als Nederland, waar in de zomer meer zonne-energie wordt opgewekt terwijl er in de winter een hogere energievraag is, zal seizoensopslag van groot belang gaan zijn. Technologieën met een lange opslagduur en grote opslagcapaciteit zijn daarbij essentieel.
Om die reden is in dit Power-to-X-project onderzocht op welke wijze vorm kan worden gegeven aan een duurzaam energiesysteem in een wijk, dorp of stad waarbij – vanuit een duurzame energiebron – zoveel mogelijk door het jaar heen in de vraag naar elektriciteit, warmte en mobiliteit kan worden voorzien. Die duurzame energiebron is bijvoorbeeld een zonnepark of windpark. Het is de bedoeling dat de stroom van dit zonne- of windpark deels direct wordt gebruikt, maar ook voor een groot deel wordt omgezet in warmte en in waterstof. De duurzame elektriciteit (Power) wordt daarbij dus in andere producten (X = warmte en waterstof) omgezet, ten behoeve van een meer constante energielevering. Een ander voordeel van het Power-to-X-concept is dat hiermee netverzwaring van het elektriciteitsnet wordt voorkomen, wat anders nodig zal zijn om een overschot aan duurzame stroom te kunnen transporteren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?