BTO rapport - BTO 2018.058

Beheer van afsluiters - Handleiding en achtergronden

Rapporten

Met een methodiek, opgesteld in dit rapport, zijn waterbedrijven in staat om hun afsluiterbeheer efficiënt vorm te geven dankzij goede prioritering. Ook zijn mitigerende maatregelen onderzocht voor verlaging van de kans op of het effect (risico) van falende afsluiters. Afsluiters spelen een rol in het leidingnet doordat zij secties kunnen isoleren en waterstromen sturen. Falende afsluiters leiden tot toename van overlast (OLM; Ondermaatse LeveringsMinuten) door een storing of geplande werkzaamheden. Ook kan het falen leiden tot verminderde effectiviteit van spuien van het leidingnet, waterkwaliteitsklachten, foute interpretatie van sensorgegevens en bijkomende imagoschade van een waterbedrijf. Met circa 600.000 afsluiters in het Nederlandse drinkwaternet is hiervoor veel aandacht nodig. Onderhoud en beheer is nodig om het effect van falende afsluiters op de prestatie van het hele leidingnet te beperken. Vanuit de opbrengsten van het project worden praktische aanbevelingen gedaan voor het vastleggen van informatie over afsluiters en de invulling van afsluitercontroles.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?