BTO rapport - BTO 2017.045

Voorspellen storingsfrequenties, haalbaarheid en methodiek

Rapporten

De ontwikkeling van de storingsfrequentie is een belangrijke indicator voor de toestand van leidingen. De voorspellingen voor toekomstige storingsfrequenties zijn de basis voor langetermijnprognoses waarbij investeringen worden vergeleken met prestaties. Diverse softwarepakketten die drinkwaterbedrijven gebruiken voor het ondersteunen van saneringsbeslissingen, gebruiken degradatiecurven voor het voorspellen van toekomstige storingsfrequenties. Een degradatiecurve is een wiskundige functie die gefit is door de storingsfrequenties als functie van leeftijd, waarna deze functie wordt gebruikt om de storingsfrequenties in de toekomst te schatten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?