BTO rapport - BTO 2018.052

Research agenda setting, experiences in the water sector

Rapporten

KWR has run a collective research program for the water sector since 1972, which is known as the Bedrijfstak Onderzoek (BTO). Over the years, the BTO partners have gained a lot of practical experience with selecting research topics and choosing priorities. The research cycle of the BTO consists of three main steps (see figure 1.1):
-Collective demand articulation KWR and drinking water firms
-Execution by KWR researchers with supervision from industrial experts
-Application of research results by drinking water firms assisted by KWR researchers
This model of the BTO research cycle is based on theories and frameworks from the field of knowledge management and organizational learning. One of the basic assumptions of this literature is that to survive an organization must learn at a rate that is equal to or greater than the rate of environmental change (Garratt 1990). The basic purpose of knowledge management is to organize the knowledge cycle in such a way that (new) knowledge is available where and when it is most useful and valuable (Dalkir and Beaulieu 2017). Knowledge management models typically distinguish between various steps or phases, such as: Identify/Create; Store; Share; Use; Learn, and Improve (Evans et al. 2015).

Onderzoeksagendering vraagt om een gezonde combinatie van systematiek en flexibiliteit. Dat blijkt uit een inventarisatie waarbij voor zes wateronderzoeksprogramma’s is onderzocht hoe zij inhoudelijke prioriteiten afwegen. Het agenderen van onderzoek vormt een cruciale stap in het onderzoeksproces. Afhankelijk van de precieze doelen van het programma, vraagt het stellen van inhoudelijke prioriteiten om een systematische aanpak, die voldoende ruimte biedt om in te kunnen spelen op onverwachte kansen. Verder kan op grond van deze studie worden overwogen om voor het Verkennend Onderzoek van het BTO meer ruimte te bieden aan initiatieven van individuele onderzoekers, bijvoorbeeld door jaarlijks een substantieel deel van de begroting te reserveren voor calls for proposals.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?