BTO rapport - BTO 2017.072

Verdieping Warmte en Koude uit Drinkwater

Rapporten

Drinkwater is een goede potentiële bron voor thermische energie ten behoeve van de verwarming en koeling van gebouwen. Begin 2017 zijn in Nederland ongeveer zeven systemen operationeel die thermische energie uit drinkwater halen en wordt een aantal nieuwe systemen aangelegd. Er is nog maar weinig bekend over de effecten van de temperatuursverandering ten gevolge van de energie-uitwisseling en de toepassing van een warmtewisselaar op de drinkwaterkwaliteit. Ook over de energetische en economische opbrengst van dergelijke systemen is nog veel onbekend. Voor drinkwaterbedrijven is het relevant om meer inzicht te krijgen in die risico’s omdat de opvatting is dat toepassing van WKD een positieve milieu-impact moet hebben en de drinkwaterkwaliteit nooit in gevaar mag brengen.
In dit onderzoek zijn twee bestaande WKD-systemen geselecteerd voor een verdiepende studie gericht op microbiologische risico’s, economisch rendement en milieu-impact (LCA). Uit intensieve microbiologische monitoring blijkt dat er nauwelijks tot geen kwaliteitsverandering van het drinkwater optreedt. De lage watertemperaturen op de onderzoekslocaties (< 15 ºC) hebben daar ook aan bijgedragen. Een WKD-systeem blijkt op de langere termijn goedkoper te zijn dan een conventioneel systeem voor ruimteverwarming en/of koeling. De milieu-impact op basis van ecopunten is nagenoeg gelijk. Wel blijkt dat zowel qua kosten als qua milieu-impact een WKO-systeem (warmte en koude opslag in de bodem) beter presteert dan een WKD-systeem.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?