BTO rapport - BTO 2018.009

Kennisregels PVC leidingen. Update 2017

Rapporten

Binnen het BTO is in 2004 door TNO onderzoek gedaan naar PVC. Sinds die tijd is meer kennis opgedaan aan de hand van onderzochte schadegevallen. In dit rapport worden deze schadegevallen in samenhang geanalyseerd. Verder wordt geëvalueerd of inzichten uit de gaswereld met Rapid Crack Propagation en het TTI-W met inspectietechnieken en hoekverdraaiing nieuwe bruikbare inzichten kunnen opleveren voor de conditiebepaling voor PVC drinkwaterleidingen. Op basis van de uitgevoerde analyses zijn kennisregels samengebracht voor PVC drinkwaterleidingen in Nederland. Een en ander is gerapporteerd in het rapport BTO 2015.054. In de periode 2015 – 2017 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de non destructieve ultrasone techniek de Non Colineair Wave Mixing en is de vervanging van PVC drinkwaterleidingen geïnventariseerd en geanalyseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?