Publieksmedia

KWR in het nieuws - Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen in lozingswater

Artikelen

“Recent is het project “Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw” van start gegaan. In dit project wordt een zuiveringsstrategie ontwikkeld voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw, gebaseerd op adsorptieve en biologische principes.
Aanleiding De komende tijd worden forse investeringen gepleegd door ondernemers uit de tuinbouw, omdat zij tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen dienen te verwijderen uit hun lozingswater. Met name voor collectieven wordt gezocht naar een duurzame, bestendige oplossing met minimaal onderhoud en lage exploitatiekosten.
Binnen de drinkwatersector wordt adsorptie al decennia succesvol toegepast om micro­verontreinigingen, waaronder gewas­beschermings­middelen, uit voorbehandeld oppervlakte­water te halen, zodat drinkwater van onberispelijke kwaliteit kan worden geleverd. Biologische zuivering wordt al lang ingezet voor de zuivering van afvalwater. Kan deze kennis ook worden toegepast op het lozingswater vanuit de glastuinbouw?”

(Citaat: Schoenmakers, M. – KWR in het nieuws – Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen in lozingswater – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2018)23 mei)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?