"Innovation by Nature. Over de menselijke maat van innovatie" - Afscheidsrede prof.dr. W. van Vierssen Hoogleraar Science System Assessment van het water-gerelateerde onderzoek 29 mei 2018

Wim van Vierssen stopt met zijn leerstoel aan de TU Delft. Hij hield dinsdag 29 mei zijn afscheidsrede in het Auditorium op de campus. “Op een reeks van maatschappelijke thema’s wachten ons grote innovatie- en transitie-opgaven”, aldus Van Vierssen in zijn rede. “Een efficiënte overdracht van kennis over het gehele traject van idee naar markt is daarbij sleutelfactor. De Nederlandse watersector ligt goed op koers, mits het innovatiesysteem getalsmatig is ingericht met oog voor de menselijke maat.”
Wim van Vierssen bekleedde de leerstoel ‘Science System Assessment van het water-gerelateerde onderzoek’ bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Binnen de opdracht van de leerstoel deden TU Delft (afdeling Watermanagement) en KWR (kennisgroep Kennismanagement) samen onderzoek naar het functioneren van kennissystemen rond een veilige en betrouwbare watervoorziening. De watersector kent veel kleine spelers. Nederland heeft met de Topsector Water behoorlijke exportambities en dus veel belang bij goed georganiseerd kennis- en innovatiemanagement.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?