KWR rapport - KWR 2018.019

Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas - Monitoringsresultaten en potentie

Rapporten

De circulaire economie is ook voor de waterketen en slib-eindverwerking steeds belangrijker. Uit eerder onderzoek van KWR ‘Terugwinnen zware metalen en zeldzame aardmetalen uit afvalwater en slib-eindverwerking’ (KWR 2016.021) is gebleken dat er kansen zijn voor het terugwinnen van (schaarse) zware metalen en aardmetalen. Verwijdering van metalen leidt bovendien tot verbetering van de kwaliteit van het water, slib en de asrest, en daarmee potentieel tot nieuwe afzetmogelijkheden voor die stromen.
Bij aanvang van dit onderzoek was nog veel onbekend over vracht en concentratie1 in combinatie met speciatie (verschijningsvorm) van metalen in de water- en slibverwerkingsketen. De ontwikkelde methode van monstervoorbehandeling en meten op basis van inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) is gepubliceerd in het KWR-rapport ‘Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas: ICP-MS
methodeontwikkeling’ (KWR 2017.066).
In deze fase van het onderzoek is in twee meetrondes onderzocht in welke concentratie en speciatie (totaal, opgelost/colloïdaal, residu) 66 elementen – waaronder zware, maar ook zeldzame (aard)metalen – voorkomen in de volgende stromen in de water- en slibverwerkingsketen. De stromen zijn gerubriceerd naar de positie in de keten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?