BTO rapport - BTO 2017.090

Eisen aan data voor in-line inspectie. Meetbehoefte en datakwaliteit

Rapporten

Waterbedrijven maken gebruik van in-line inspecties om op een betrouwbare manier de toestand van leidingen te inventariseren en om beslissingen over beheer en vervanging te kunnen onderbouwen. Door te formuleren aan welke meetbehoefte en meetkarakteristieken de data die door in-line inspectietechnieken worden gegenereerd moeten voldoen, wordt duidelijker welke eisen waterbedrijven aan deze technieken stellen. Op basis van bestaand onderzoek is een expertoordeel gegeven welke kwaliteitseisen te hanteren. Voor de ontwikkeling van kostenefficiƫnte in-line inspectietechnieken is het belangrijk dat waterbedrijven duidelijk aangeven aan welke data zij behoefte hebben en aan welke eisen deze data moet voldoen.
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de meetbehoefte voor in-line inspectie van leidingen, deze behoefte is uit te drukken in meetbare karakteristieken en deze karakteristieken zo veel mogelijk in te vullen voor de meest gangbare leidingmaterialen. Met dit rapport wordt beoogd een startpunt te geven aan een discussie over gemeenschappelijke eisen waaraan inspectieresultaten moeten voldoen. In-line inspectie vindt met name plaats in leidingen met een diameter vanaf 300 mm. De focus van dit onderzoek richt zich daarom op transportleidingen vanaf 300 mm.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?