Vakblad artikel

Hoe een lagere druk in het leidingnet het verbruik van drinkwater verlaagt bij calamiteiten

Artikelen

“Normaliter is het verbruik van drinkwater nauwelijks afhankelijk van de druk in het leidingnet. Wanneer de druk daalt, bijvoorbeeld tijdens calamiteiten, wordt het verbruik wel drukafhankelijk. In dit onderzoek is het verbruik bij lagere drukken gesimuleerd voor verschillende soorten gebouwen – vrijstaande woningen, rijtjeswoningen, appartementencomplexen – en tot op het niveau van individuele kranen. De simulaties (met SIMDEUM) tonen dat drukafhankelijkheid van het waterverbruik afhangt van het gebouwtype en de mate van de drukverlaging. De simulaties waarin de druk-verbruik relatie was aangepast, gaven een reëler beeld van het drinkwaterverbruik bij lage drukken en kwamen goed overeen met de werkelijk opgetreden drukken en volumestromen.”

(Citaat: Agudelo-Vera, C.M., Mesman, G.A.M., de Jong, S., VogelaarA.J. – Hoe een lagere druk in het leidingnet het verbruik van drinkwater verlaagt bij calamiteiten – H2O-Online (2018)4 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?