Vakblad artikel

Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen

Artikelen

“De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de stoffen die via RWZI-effluent in het oppervlaktewater, en daarmee in bronnen voor drinkwater
terechtkomen. Over de samenstelling van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s) is echter veel minder bekend. Uit deze
studie blijkt dat slechts een beperkt aantal IAZI’s inderdaad een grote invloed heeft op bronnen voor drinkwater. Maar ook blijkt dat er nog relatief weinig bekend is over de geloosde stoffen. Met meer kennis hierover komen gerichte maatregelen voor zuivering binnen bereik, die de kwaliteit van het oppervlaktewater en bronnen voor drinkwater ten goede kunnen komen.”

(Citaat: van Wezel, A.P., van den Hurk, F., Sjerps, R.M.A., Meijers, E.M., Roex, E.W.M., ter Laak, T.L. – Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen – H2O-Online (2018)9 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?