Vakblad artikel

Interview E.J.M. Blokker (KWR), W. Tilmans (Deltares) - Richtlijnen nodig om te warm drinkwater te voorkomen

Artikelen

“Onderzoeksinstituten KWR en Deltares beginnen een gezamenlijke studie naar de invloed van ondergrondse warmtebronnen op de drinkwatertemperatuur. Dit moet leiden tot richtlijnen voor een veilige watervoorziening.
De ondergrond raakt steeds voller met elektriciteitskabels en warmteleidingen. Die verliezen warmte, waardoor de bodemtemperatuur stijgt en dat heeft weer invloed op de waterleidingen.”

(Citaat: Interview E.J.M. Blokker (KWR), W. Tilmans (Deltares) – Richtlijnen nodig om te warm drinkwater te voorkomen – H2O-Online (2018)19 april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?