Vakblad artikel

Toekomstige toepassingen van SIMDEUM

Artikelen

“Stel dat je van honderden woningen, kantoren en hotels metingen van het waterverbruik beschikbaar zou hebben voor alle tappunten, op alle momenten van de dag, inclusief informatie over de temperatuur van het water wat zou je daar dan allemaal mee kunnen? Op deze vraag zijn veel antwoorden te geven,
waarbij de rode draad zou zijn dat dergelijke meetdata ontzettend waardevol is. Het daadwerkelijk opzetten van een meetprogramma om deze meetdata te genereren zou echter praktisch onuitvoerbaar en veel te duur zijn. Gelukkig is er sinds ongeveer 10 jaar een techniek om zo’n uitgebreide set aan (virtuele) meetdata te creëren: deze techniek heet SIMDEUM. SIMDEUM heeft al veel toepassingen mogelijk gemaakt, maar er zijn nog veel toepassingen denkbaar. Als afsluiting in de reeks artikelen over SIMDEUM hierbij – ter inspiratie – een artikel over toepassingen van SIMDEUM, die nog niet gerealiseerd zijn.”

(Citaat: Blokker, E.J.M., Moerman, A. – Toekomstige toepassingen van SIMDEUM – TVVL-Magazine (2017)11-12, p.9-13)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?