BTO rapport - BTO 2018.056

Bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer: implicaties van de Omgevingswet

Rapporten

Identificatie van kansen en knelpunten voor de positie van bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer helpt de drinkwatersector beter aan te sluiten de ontwikkelingen die worden ingezet door de Omgevingswet. Dat blijkt uit een studie waarin op grond van interviews met regionale gezagsorganen (provincies, gemeenten, waterschappen en uitvoeringsdiensten) in kaart is gebracht hoe het belang van bronbescherming op dit moment wordt meegewogen in regionale, ruimtelijke afwegingsprocessen. Ook is vooruitgekeken naar de mogelijke veranderingen die de Omgevingswet hierin aanbrengt. Hieruit zijn aanknopingspunten geformuleerd voor het vergroten van de aansluiting van de drinkwatersector bij regionaal gebiedsbeheer om de positie van bronbescherming ook in de toekomst te blijven behartigen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?