Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus - Waterschap Vechtstromen experimenteert met afvalwaterhergebruik

Artikelen

“Binnenkort publiceert de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel voor minimumstandaarden voor afvalwaterhergebruik. Op 3 april leerde een delegatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alvast meer over het afvalwaterhergebruik van waterschap Vechtstromen. Het waterschap gebruikt afvalwater onder andere voor irrigatie.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus – Waterschap Vechtstromen experimenteert met afvalwaterhergebruik – www.Unie van Waterschappen (2018)10 april – Website 11 april 2018)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?