BTO rapport - BTO 2018.049

Aandachtswaarden nieuwe methoden biologische stabiliteit

Rapporten

De database voor nieuwe parameters die de groeipotentie en biofilmvormende eigenschappen van drinkwater beschrijven is uitgebreid en gebruikt om aandachtswaarden af te leiden. Aandachtswaarden zijn waarden waarbij de verbetering van de biologische stabiliteit van het drinkwater aandacht vraagt.. Op grond van de relatie met KG22 en Aeromonas zijn aandachtswaarden voor zes van deze parameters afgeleid wordt geproduceerd. Door toepassing van deze aandachtswaarden in de drinkwaterpraktijk kunnen productielocaties met verlaagde biologische stabiliteit worden geïdentificeerd. Bij die locaties kan met het toepassen van een breder scala van nieuwe methoden, die de groeipotentie en biofilmvormende eigenschappen water te beschrijven, het meest kritische proces in de zuivering worden gedetecteerd en het effect van eventuele optimalisatie van dit proces worden onderzocht. Aanbevelingen worden gedaan hoe de aandachtswaarden die uit het onderzoek voortkomen, in de drinkwaterpraktijk toepasbaar zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?