BTO rapport - BTO 2018.011

Indicator voor biofilm in het drinkwater-distributiesysteem

Rapporten

In deze studie zijn drie bacteriegroepen geïdentificeerd als mogelijke indicatoren voor biofilm op de buiswand in het drinkwaterdistributiesysteem. Aangezien de huidige wettelijke parameters KG22 en Aeromonas slechts een klein deel uitmaken van het totaal aantal bacteriën in drinkwater, worden zij als minder goede indicatoren gezien voor biofilmvorming en –hoeveelheid op de buiswand. Bemonstering van dertien voorzieningsgebieden heeft geleid tot een selectie van drie mogelijke bacteriegroepen met voor elk de ontwikkeling en toepassing van een specifieke qPCR. Voorzieningsgebieden waar het drinkwater een hoge groeipotentie heeft, vertonen hogere aantallen van deze indicatororganismen dan voorzieningsgebieden waar het drinkwater een lage groeipotentie heeft. Hoewel de geïdentificeerde bacteriegroepen een globale indicatie lijken te geven voor de hoeveelheid biofilm, is aanvullend onderzoek nodig. De condities waaronder de bacteriën betrouwbare biofilmindicatoren zijn, moeten daarbij nader worden gespecificeerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?