BTO rapport - BTO 2018.013

Decentrale watersystemen, potentie, impact en gevolgen voor drinkwaterbedrijven

Rapporten

Technologieën voor decentrale watervoorziening vormen nog een niche, maar een scenariostudie laat zien dat er op de lange termijn (2050) veel potentie voor is. De socio-technische scenario’s Let It Flow en Aqua Minimal vormen twee radicale, maar plausibele toekomstbeelden, waarin de drijvende krachten voor decentrale watervoorziening sterker blijken dan de barrières. Vooral het grote verschil tussen de twee scenario’s stelt de waterbedrijven voor uitdagingen. Het is niet eenvoudig voor waterbedrijven en andere organisaties in de watersector om een positionering te bepalen ten opzichte van deze ontwikkelingen. Coördinatie tussen de verschillende partijen, het voorlichten van burgers en marktpartijen en het ontwikkelen van concepten die zowel klimaatadaptatie bevorderen als een probleemloze integratie van decentrale en centrale systemen lijken de meest veelbelovende strategische opties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?