BTO rapport - BTO 2018.033

De rol van de drinkwatersector in de energietransitie. Resultaten van 5 jaar onderzoek in de themagroep Klimaatneutrale waterketen

Rapporten

Drinkwaterbedrijven hebben een duidelijk omschreven hoofdtaak, namelijk het produceren en leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Die kosten worden voor een belangrijk deel bepaald door het gebruik van energie bij de productie en het transport van drinkwater. Omdat drinkwaterbedrijven midden in de maatschappij staan, voelen ze als publieke organisaties de druk om voor te gaan in een
steeds bredere maatschappelijke wens om de CO -uitstoot te verlagen en de energievoorziening te verduurzamen.
Tegelijkertijd beseffen de drinkwaterbedrijven dat ze een belangrijk onderdeel zijn van de waterketen waarvan ook de natuur, de huishoudens en de waterschappen deel uitmaken. Om tot een klimaatneutrale waterketen te komen is het daarom noodzakelijk om breder te kijken dan alleen het primaire productieproces van drinkwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?