BTO rapport - BTO 2018.026

Verkenning selectieve technieken voor de verwijdering van microverontreinigingen uit drinkwater

Rapporten

Vaak worden bij de waterzuivering technieken toegepast die een zo breed mogelijk scala aan ongewenste stoffen kunnen afbreken en/of verwijderen. Soms is het echter beter om een bepaalde stof selectief te verwijderen: bijvoorbeeld omdat dergelijke algemene technieken niet effectief genoeg zijn, of omdat het slechts om een beperkt aantal verontreinigingen gaat. Er zijn 18 organische microverontreinigingen en 3 zware metalen geselecteerd waarvoor selectieve verwijdering uit drinkwaterbronnen een praktische oplossing zou zijn. Voor verwijdering van de 18 organische microverontreinigingen zijn vier technieken onderzocht (affiniteitsadsorptie, UV-fotolyse, geavanceerde oxidatie (met MD-UV) en geavanceerde reductie) en bijna alle stoffen konden voor
minstens 66% worden verwijderd. Alleen voor N,N-dimethylsulfamide (DMS) kon slechts een verwijdering van maximaal 20% worden bereikt. Voor de verwijdering van de zware metalen is micellar enhanced ultrafiltration (MEUF) ingezet, maar de gekozen opzet leverde te veel operationele problemen, zodat de haalbaarheid onvoldoende kon worden aangetoond. Als vergelijking is ook OMF (Open Microfiltratie) met SDS zeep getest, maar die methode bleek zoals verwacht niet geschikt voor de verwijdering van zware metalen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?