BTO rapport - BTO 2018.025

Diepte-artikel Trends

Rapporten

Binnen de trendanalyses voor waterbedrijven zijn vier terugkerende thema’s geïdentificeerd: (1) burgerbetrokkenheid, (2) transparantie, (3) circulaire economie en (4) data. Dit is de uitkomst van een kwalitatieve analyse van de resultaten van vijf jaar horizonscanning. Sinds 2013 maakt horizonscanning deel uit van het collectieve thema Trends binnen het BTO. In BTO Trends werden nieuwe trends en ontwikkelingen in de watersector gesignaleerd in de maatschappij, wetenschap, technologie en beleid en regelgeving en geëvalueerd op hun betekenis voor de Nederlandse watervoorziening. Een aantal thema’s en vraagstukken komen terug in de relevantiebeschrijvingen van meerdere trends. Vanuit een integraal begrip hoe deze thema’s zich ontwikkelen, is een vooruitblik geformuleerd. Dit maakt het voor waterbedrijven mogelijk vraagstukken te agenderen voor toekomstige onderzoek en strategieontwikkeling. De inzichten zijn al benut om invullingen te geven aan het BTO-onderzoek in de periode 2018-2023. De belangrijkste ontwikkelingen worden verder besproken met de hele watersector binnen DWSI: het platform voor gezamenlijke horizonscanning, voor en door de héle Nederlandse watersector. Daar verkennen strategen geschikte strategieën die toekomstige kansen benutten en risico’s wegnemen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?