BTO rapport - BTO 2018.038

Citizen Science en Lood

Rapporten

In samenwerking met Dunea-klanten is op ruim 100 adressen het drinkwater geanalyseerd op lood, op 20 van die adressen is lood in de binnenhuisinstallatie aangetroffen. Een combinatie van visuele inspectie en drinkwatermonsters aan de keukenkraan bleek een goede manier om samen met klanten de aanwezigheid van loden leidingen aan te tonen. Het onderzoek geeft aan dat een citizen science aanpak – waarbij onderzoek wordt vormgegeven samen met de klant – ook voor de opsporing van lood waardevol kan zijn. Een gerichte wervingsstrategie is ingezet, waarbij aselect gekozen bewoners van huizen gebouwd vóór 1960 zijn uitgenodigd om deel te nemen. Drie verschillende onderzoeksvarianten zijn toegepast, wisselend van een visuele inspectie tot en met het gebruik van indicatiestrips. Voor de meeste deelnemers waarbij lood werd aangetroffen was die informatie nieuw. Ongeveer de helft van hen gaf aan dat zij waarschijnlijk binnen een jaar de loden leidingen laten vervangen, of de eigenaar van het pand zouden vragen dit te doen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?