BTO rapport - BTO 2018.019

Sensornetwerken in het distributienet dragen bij aan het vergroten van de systeemkennis

Rapporten

In potentie zijn sensoren in het leidingnet bruikbaar om behalve het detecteren van incidenten ook andere informatie over het onderliggende systeem te verkrijgen. Dat blijkt uit een studie waarmee met slimme algoritmes en computersimulaties is getest in hoeverre analysetechnieken in staat zijn continu de toestand van het modelsysteem in realtime te ijken. Gekeken is naar het waarnemen van afwijkingen zoals dichte afsluiters die in werkelijkheid openstaan, of een kalibratiefout van een sensor. In dit onderzoek zijn de prestaties van een algoritme op niet-geïdealiseerde sensorgegeven met experimenten in een proefinstallatie van Vitens getest

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?