BTO rapport - BTO 2018.034

Ondergronds zuiveren. Verkenning toepasbaarheid in de praktijk

Rapporten

Een kosten-efficiënte verwijdering van organische microverontreinigingen lijkt mogelijk door poederkool in de ondergrond te injecteren. Dit blijkt uit een studie naar de toepasbaarheid van ondergrondse zuivering bij grondwaterwinningen, als aanvulling op of alternatief voor bovengrondse zuivering. Organische microverontreinigingen komen in steeds meer drinkwaterbronnen voor. Dit geldt ook voor grondwater. Bij ondergronds zuiveren wordt een adsorbens (bijvoorbeeld actief poederkool) geïnjecteerd om een reactieve zone in de ondergrond te creëren. Dit zorgt voor verwijdering van verontreinigingen uit het water, voorafgaande aan de winning. Modelstudies naar mogelijk verstorende effecten van achtergrondstroming op het aanbrengen van adsorbens in de ondergrond laten zien dat dit op de meeste locaties niet tot problemen zal leiden. Aan bodemkolommen toegevoegd poederkool blijkt effectief in het verwijderen van veel verontreinigingen. Vergeleken met bovengrondse zuivering liggen de kosten in het geval van de winning Roosteren (WML) waarschijnlijk lager. Voor Engelse Werk (Vitens) valt ondergrondse zuivering naar schatting juist duurder uit. In vervolgonderzoek op kolom- en/of veldschaal kan de toepassing van ondergrondse zuivering verder worden onderzocht, met name om meer te weten te komen over afbraak dan wel ophoping van verontreinigingen in de reactieve zone.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?