BTO rapport - BTO 2016.105

Verbetering prognose waterkwaliteit innamepunten van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening

Artikelen

In 2050 liggen de concentraties van diverse geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen in Rijn en Maas boven de ERM- streefwaarden voor oppervlaktewater en kunnen sporen doordringen in drinkwater. Dit blijkt uit prognoses van toekomstige concentraties van een aantal relevante organische microverontreinigingen in Rijn en Maas. Oorzaken voor de toename zijn vergrijzing en langdurige lage rivierafvoer. Met een ouder wordende bevolking – en dus intensievere gezondheidszorg – neemt de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar oppervlaktewater toe. Klimaatverandering (vaker en langdurige lage rivierafvoer) zal het effect op de waterkwaliteit nog versterken. Dit onderzoek naar toekomstige waterkwaliteitsprojecties stelt waterbeheerders in staat tijdig maatregelen te (laten) nemen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?