BTO rapport - BTO 2018.012

Toekomstvisies op de circulaire economie

Rapporten

Uit onderzoek onder acht sleutelspelers in de circulaire economie blijkt overeenstemming over het beeld van de circulaire economie, maar verschil van inzicht over de weg ernaartoe. Bestudering van visiedocumenten en gesprekken met betrokken professionals laten zien dat met name de rolverdeling tussen de verschillende actoren een mogelijke obstakel is. Alle betrokken actoren moeten bewegen, maar wie de eerste stap zet is onzeker. Dit is vaak geen kwestie van techniek of financiën, maar van gedrag, risico’s en verantwoordelijkheden. Inzicht in de toekomstvisies van sleutelactoren in de circulaire economie kan ook nieuwe samenwerkingskansen aan het licht brengen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?