Vakblad artikel

Effecten van historische landgebruik op de waterbalans van de Veluwe

Artikelen

“De mens beïnvloedt, meestal onbewust, de waterbalans via veranderin- gen in het landschap. De verdamping van regenwater neemt bijvoorbeeld toe door bebossing van stuifzanden en heiden. Wij hebben nu berekend wat de effecten van grootschalige historische landgebruiksveranderingen zijn geweest op de waterbalans van de Veluwe. Wat blijkt: vanaf 1850 is de verdamping met ruim 50% gestegen.”

(Citaat: Nijhuis, K., Voortman, B.R., Witte, J.P.M. – Effecten van historische landgebruik op de waterbalans van de Veluwe – De Wijerd 39(2018)22-26)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?