Vakblad artikel

Hergebruik ijzerrijk drinkwaterslib biedt kansen voor natuurontwikkeling

Artikelen

“Hoge fosfaatbeschikbaarheid in voor- malige landbouwpercelen belemmert natuurbeheerders bij het omvormen van deze terreinen naar natuurgebieden. Het opbrengen van ijzerrijk drinkwaterslib verlaagt de fosforbeschikbaarheid en lijkt daarom een goed alternatief voor gron- den waar afgraven van de fosfaatrijke toplaag geen optie is.”

(Citaat: Fujita, Y., Dorland, E., Chardon, W., de Jong, A.L. – Hergebruik ijzerrijk drinkwaterslib biedt kansen voor natuurontwikkeling – Vakblad Natuur Bos Landschap 15(2018)143, p.20-23)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?