BTO rapport - BTO 2018.007

Variatie in de biomassaproductiepoten (BPP) van PE-materialen die door drinkwaterbedrijven worden gebruikt

Rapporten

Er bestaan grote variaties in BPP-waardes (biomassaproductiepotentie) van PE-materialen, zowel tussen fabrikanten als tussen PE-typen. Ook kunnen die waarden boven de wettelijke grens van 1.000 pg ATP/cm2 uitkomen. Dit blijkt uit onderzoek waarin de variatie in BPP-waarden van 38 PE-materialen van 4 verschillende fabrikanten en 3 verschillende typen is onderzocht. Om kwaliteitsproblemen door nagroei in het drinkwater tijdens transport in het distributiesysteem en drinkwaterinstallaties te beheersen, is het wenselijk om leidingmaterialen te gebruiken die weinig tot geen groeibevorderende stoffen voor micro-organismen afgeven en dus een lage BPP hebben. Met de resultaten uit dit onderzoek blijft het advies aan de waterbedrijven in stand om terughoudend te zijn met het gebruik van PE-materialen in het drinkwaterdistributiesysteem.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?