Vakblad artikel

Gezamelijke visie Zeeuwse waterketen

Artikelen

“Water in Zeeland: betrouwbaar voor iedereen en overal. Dat is de kernboodschap van de ‘Visie Zeeuwse waterketen’, opgesteld door de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides waterbedrijf. De visie beoogt een klimaatbestendige en duurzame inrichting, met aandacht voor doelmatig beheer en borging van kennis en capaciteit, waarbij de dienstverlening aan de gebruiker centraal staat.”

(Citaat: van Riel, W., Frijns, J.A.G. – Gezamelijke visie Zeeuwse waterketen – H2O-Online (2018)21 februari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?