Publieksmedia

KWR in het nieuwe R.P. Bartholomeus - Omgekeerde drainage Lieshout - Excursie Bufferboeren Veghel

Artikelen

“Tijdens de goed bezochte startbijeenkomst op 15 september ’17 in de bedrijfskantine bij grondverzet en transportbedrijf Van de Beeten in Veghel, gelegen pal tegenover het waterwingebied en pompstation van Brabant Water, is door zowel projectgroep als de deelnemende boeren en tuinders geopperd om enkele excursies te organiseren. Zo ontstond het idee om in gesprek te gaan met een ondernemer die ervaring heeft met Peil Gestuurde Drainage, is er interesse naar andere teelten zoals Sorghum of Gras-Klaver en wil men graag in gesprek met collega boeren en tuinders die ervaring hebben opgedaan in het eerste Bufferboeren project te Loosbroek. Tevens start een korte discussie over voor- en nadelen van toepassen van niet-kerende grondbewerking. Daar waar de een hier al jaren meewerkt en zeer positieve ervaringen heeft, staat ook een deel van de groep hier erg kritisch tegenover. Dit vormt een mooie aanleiding om ook dit onderwerp op de agenda te zetten. De organisatie en planning van de excursies is opgepakt door ZLTO, er is contact gezocht met leden, deelnemers van andere ‘waterprojecten’. Op deze wijze kan men naast het opdoen van de kennis over het onderwerp, ook direct als collega boeren onderling ervaringen uitwisselen.”

(Citaat: KWR in het nieuwe R.P. Bartholomeus – Omgekeerde drainage Lieshout – Excursie Bufferboeren Veghel, ZLTO2017, 10 oktober 2017 – www.agrarischwaterbeheer.nl (2018)1 januari – Website 14 februari 2018)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?