Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus - Effluent en zoetwatervoorziening

Artikelen

“Ondergrondse infiltratie van effluent via sub-irrigatie, biedt voordelen in het op peil houden of verhogen van de grondwaterstand en het vochtgehalte in landbouwpercelen. In gebieden die gevoelig zijn voor droogte, kan water uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie een zoetwaterbron vormen die over het gehele seizoen beschikbaar is.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus – Effluent en zoetwatervoorziening – www.programmalumbricus.nl (2018)2 februari – Website 5 februari 2018)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?