Rapport i.s.m. derden

Handreiking voor de omvorming van landbouwgronden naar schrale natuur

Rapporten

“Deze handreiking biedt plannenmakers, projectleiders, ecologen en beheerders een ondersteuning bij het uitwerken van inrichtingsplannen waarbij voedselrijke landbouwgronden worden omgevormd. Voormalige maisakkers, graanakkers en graslanden moeten worden omgevormd tot schrale natuurtypen. Het gaat dan om bijvoorbeeld maisakkers, graanakkers en graslanden die worden omgevormd tot heidevegetaties, blauwgraslanden, heischrale graslanden, duingraslanden of duinvalleivegetaties. Het zijn natuurtypen die alleen gedijen bij lage concentraties voedingsstoffen in de bodem.
Door een intensief landbouwkundig gebruik in het verleden is de nutriĆ«ntenvoorraad en -beschikbaarheid in deze landbouwgronden groot, waardoor het herstel van natuurtypen die gebonden zijn aan een relatief lage nutriĆ«ntenbeschikbaarheid een moeilijke opgave is. De grote fosfaatvoorraden, de zeer geringe aanwezigheid van doelsoorten in de zaadbank en het ontbreken van populaties plant- en diersoorten in de omgeving van herstellocaties, beperken doorgaans het herstelsucces. Vandaar dat het heel belangrijk is om een uitgekiende ontwikkeling van herstelprojecten voor te bereiden om tot succesvol herstel te komen. Deze handreiking biedt daarvoor de belangrijkste handvatten.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Berg, M.P., Frouz, J., Hiemstra, T., Norda, L., Roymans, J., van Diggelen, R. – Handreiking voor de omvorming van landbouwgronden naar schrale natuur – OBN 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?