BTO rapport - BTO 2017.081

Optimaal ontwerp en transitie streefstructuren

Rapporten

Het ontwerpen van streefstructuren is een redelijk recent onderwerp in de watersector. In 2011 is onderzoek gedaan naar hoe het secundair net beter kan worden ontworpen (Vogelaar en Blokker, 2011). In dit onderzoek is voor het eerst het begrip “streefstructuur” geïntroduceerd: het ontwerp van de hoofdstructuur van een netwerk voor de middellange termijn dat als richtsnoer dient bij renovaties en saneringen. Hiervoor is aan de hand van kennis en ervaring van de drinkwaterbedrijven een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan biedt structuur, borging en inzicht in de randvoorwaarden en keuzes die de ontwerper moet maken bij het ontwerpen van het secundair net. Daarnaast zijn alle aspecten die met het ontwerp van het secundair leidingnet samenhangen in relatie tot elkaar gebracht in een ontwerpcirkel. In het onderzoek is verder aanbevolen om het stappenplan te toetsen in de praktijk en aan de hand van de ervaringen van bedrijven het ontwerpproces verder aan te scherpen. Tussen 2011 en 2016 hebben meerdere drinkwaterbedrijven ervaring opgedaan met het ontwerp van streefstructuren. Brabant Water, PWN en WML hebben streefstructuren ontworpen voor 56 (deel)gebieden. Naar verwachting zet dit tempo zich voort in de komende jaren. Uit een inventarisatie bij deze bedrijven blijkt dat er verschillende methodieken en uitgangspunten gehanteerd worden en dat er nog veel wordt gevaren op de expertise en ervaring van medewerkers (Agudelo-Vera en Blokker, 2016). Alhoewel bedrijven begonnen zijn met het documenteren van een formele werkprocedure, wordt deze impliciete kennis nog niet altijd vastgelegd. Het is daarom niet altijd te achterhalen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?