Proceeding

Informatieboekje Kennisdag Zoetwater - Deltaprogramma Zoetwater - woensdag 22 november 2017

Artikelen

Op woensdag 22 november 2017 organiseert het Deltaprogramma Zoetwater de vijfde Kennisdag Zoetwater. Hierop presenteren wij de resultaten van onderzoek over drie thema’s: optimalisaties in (operationeel) waterbeheer, systeem- en proceskennis, pilots en innovaties. Ook willen we tijdens deze dag de eerder geformeerde kennisallianties (geformeerd tijdens de Alliantiefabriek Zoetwater op 21 juni 2017) verbreden en verdiepen (kennisallianties ), en tevens mogelijke nieuwe alliantieonderwerpen verkennen. De dag bestaat uit een mix van plenaire presentaties, interactieve kennisuitwisseling rondom posterpresentaties en korte werksessies georganiseerd voor de kennisallianties. De kennisdag wordt voorbereid door Rijkswaterstaat, WVL en STOWA, met ondersteuning van Berenschot.

(Informatieboekje Kennisdag Zoetwater – Deltaprogramma Zoetwater, 22 november 2017 – Congresverslag – Betrokken instanties: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Rijkswaterstaat RWS – KWR presentaties Voortman, B.R., Bartholomeus, R.P., Witte, J.P.M., Raat, K.J. – 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?