Rapport i.s.m. derden - 1230970-000-BGS-0006

Het Schone Waterexperiment; Amsterdammers onderzoeken de kwaliteit van oppervlaktewater

Rapporten

“Tijdens de zomer van 2017 hebben honderden Amsterdammers de kwaliteit van oppervlaktewater in hun stad onderzocht. Deelname aan Het Schone Waterexperiment (HSWE) heeft voor een overgrote meerderheid van de deelnemers hun kennis over de kwaliteit van het Amsterdamse oppervlaktewater vergroot. Naar aanleiding van de resultaten heeft 15% van hen het gebruik van het oppervlaktewater aangepast. De resultaten van het onderzoek bevestigen in grote lijnen het beeld dat Waternet heeft van de waterkwaliteit. Voor de meest frequent uitgevoerde experimenten zijn meer dan 900 datapunten verzameld. De dataset biedt een waardevolle aanvulling op de meetgegevens die het waterschap verzamelt vanwege de grotere ruimtelijke dichtheid van het meetnet. Bovendien is er nu gemeten op plekken die inwoners zelf van belang vinden. HSWE geeft bovendien voor het eerst een ruimtelijk beeld (kaart) van de perceptie van waterkwaliteit door burgers in Amsterdam. HSWE is uitgebreid geĆ«valueerd met alle betrokkenen en op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd voor toekomstige projecten waarin waterkwaliteit wordt onderzocht met en voor burgers.”

(Citaat: van der Meulen, S., van der Zaan, B., van Houten, P., Mol, G., Brouwer, S., Levelt, O., Hersbach, L., Alberti, A. – Het Schone Waterexperiment; Amsterdammers onderzoeken de kwaliteit van oppervlaktewater – (2018))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?