BTO rapport - BTO 2017.059

4D Bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwaterwinning Helmond

Rapporten

Met het formuleren van zes bouwstenen voor een 4D-benadering van bronbescherming draagt deze studie bij aan een nieuwe aanpak om grondwaterbronnen duurzaam te beheren. Deze aanpak sluit aan op veranderingen in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen enerzijds en veranderingen in de bescherming van grondwaterwinningen anderzijds. De beschikbaarheid is steeds afhankelijker van bestaande bronnen en aangewezen grondwaterreserves, terwijl de bescherming steeds decentraler en risicogerichter wordt ingevuld. Voor duurzame bronbescherming moeten naast de huidige 2D-bedreigingen vanaf het maaiveld, daarom ook ondergrondse (3D) en lange-termijn (4D) bedreigingen worden meegenomen in risicoanalyses en -communicatie. Aan de hand van een casus grondwaterwinning hebben we 3D- en 4D-bedreigingen in kaart gebracht en uitgetest voor implementatie van een 4D-benadering op bronbescherming.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?