Rapport i.s.m. derden - 2017/215-BE

Integraal natuurherstel in beekdalen. Ontwikkeling van diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel

Rapporten

De drie belangrijkste hydrologische maatregelen aan beeksystemen die in deze studie centraal staan zijn: 1. Het herstellen van heterogene en diffuse afvoersystemen. 2. Het dempen van de afvoerdynamiek door de afvoerhydrologie aan te pakken. 3. Het genuanceerd verondiepen en versmallen van beken voor integraal beekdalherstel. Daarnaast blijven aanvullende morfologische maatregelen (passend bij de toekomstige afvoer) en eutrofiƫring-reducerende maatregelen (zoals oppervlakkige afstroming van slib bufferen en zuiveren in de haarvaten) veel aandacht vragen.

(Verdonschot, P.F.M., Runhaar, H., Hendriks, D., Verdonschot, R.C.M. – Integraal natuurherstel in beekdalen. Ontwikkeling van diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel – OBN 2017-215-BE, Driebergen, VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?