Vakblad artikel

Interview J.M. Bloemendal - Zelforganisatie versnelt uitrol van bodemenergiesystemen

Artikelen

“De ondergrond gaat een cruciale rol spelen bij energiebesparing in de gebouwde omgeving. Maar de huidige stand van de techniek, in combinatie met de weinig flexibele regelgeving, staat grootschalige toepassing nog in de weg. Bij het bewerkstelligen van een omslag kan een real time zelfbeheersysteem voor gebouwen een sleutelrol vervullen.”

(Citaat: Keviczky, T. – Interview J.M. Bloemendal – Zelforganisatie versnelt uitrol van bodemenergiesystemen – Milieu (2017)oktober, p.17-19)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?