BTO rapport - BTO 2017.088

Productieve interacties in transdisciplinaire programma's

Rapporten

Samenwerking in transdisciplinaire programma’s wordt bevorderd door een combinatie van kenmerken van de deelnemers, het programma-ontwerp en interventies door het programmamanagement, zo bleek uit drie case studies gericht op duurzame landbouw, internationaal klimaatbeleid en toekomstbestendige infrastructuren. Zicht op condities die nodig zijn voor een vruchtbare samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines en diverse praktijkprofessionals wordt steeds dringender, nu grote uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat vragen om een transdisciplinaire aanpak. Het BTO-WiCE programma heeft de ambitie om naast waterbedrijven ook waterschappen, provincies, gemeenten of bedrijven te betrekken. Uitkomsten van het huidige onderzoek wijzen initiatiefnemers en managers van transdisciplinaire programma’s op het belang van: (1) een zorgvuldige keuze van de deelnemers, (2) afstemming van de intensiteit van samenwerking op de doelen en deelnemers van het programma, (3) reservering van voldoende budget en energie voor communicatie en coördinatie, en (4) overweging van de inzet van projectmonitors: personen die de sociale leerprocessen in het programma bewaken en versterken.

There is wide agreement about the importance of transdisciplinary research to address complex environmental issues. Although there is a growing body of literature about the management of transdisciplinary research programmes, empirical research has to date paid little attention to the challenges related to the variation of knowledge users involved in these programmes. This paper presents a comparative analysis of three transdisciplinary programmes addressing climate change and sustainability, and identifies factors and conditions that contribute to productive interactions between heterogeneous actors. Contrary to what could be expected from the literature, differences between the knowledge users involved have only created significant issues in one of the programmes, and this programme has developed a way to limit this problem. Effective strategies to avoid and limit tensions among knowledge users include a focus on bilateral collaborations, the careful selection of programme participants and the appointment of dedicated project monitors, responsible for social learning processes.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?