BTO rapport - BTO 2017.048

BTO Trends Ethische uitdagingen en antwoorden

Rapporten

Ethiek is een onderwerp dat veelal abstracte, filosofische vragen oproept. In een maatschappij gevormd door globalisering, secularisatie en postmodernisme is er echter een groeiende vraag naar toegepaste ethiek. Hoe gaan we om met de hedendaagse morele vraagstukken die nieuwe technologie, zoals biomanipulatie ons biedt? Hoe verhoudt zich de wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen tot de groeiende kritiek op zaken als belastingontwijking en kinderarbeid? Ook de overheid staat voor tal van nieuwe morele keuzes aangaande bijvoorbeeld immigratie en privacy. Strategen bij waterbedrijven worden evengoed uitgedaagd door ethische dilemma’s zoals het afwegen van korte-termijn versus lange-termijn kosten en baten, individuele versus publieke belangen, de verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden, en de verhouding tussen mensen, milieu, en winst. De theorie benadrukt dat beslissers tot weloverwogen keuzes moeten komen over de toepassing van ethische principes in uiteenlopende situaties. Er zijn bruikbare hulpmiddelen voor de praktijk van de waterbedrijven, maar de ethiek blijft ambigu.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?