KWR rapport - PCD 4-1 2017 (december 2017)

Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding) Deel 1 Algemeen

Rapporten

Het voorliggende document is de derde editie van deze praktijkcode. Ten opzichte van de in 2016 verschenen tweede editie is (48) zijn verwijzingen en beperkte redactionele aanpassingen gedaan. Die tweede editie bestond uit één deel (PCD 4:2016), waarin onder meer werd verwezen naar een tweetal richtlijnen van certificatie-instelling Kiwa Nederland op het gebied van de realisatie en van het technisch beheer van betonnen constructies (waaronder reservoirs) voor drinkwater. Op verzoek van de drinkwatersector zijn die drie documenten in 2017 geïntegreerd. In het kader van die integratie is de praktijkcode uit 2016 gesplitst in een algemeen deel (deze praktijkcode) en twee materiaal specifieke delen: een voor beton (PCD 4-2 (46)) en een voor andere materialen (PCD 4-3 (47)).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?